Polska Izba Ochrony – XVI Walne Zgromadzenie i konferencja branżowa

Informujemy,

W dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży Ochrony będąca jego integralną częścią. Jest to największa organizacja branży ochrony w Polsce i nie może nas tam zabraknąć. Dlatego Zarząd SMA POLSKA weźmie czynny udział w konferencji.