Monitoring wizyjny staje się co raz częściej alternatywą dla ochrony fizycznej . Do wprowadzenia zmian skłaniają klientów głównie czynniki ekonomiczne, jednak dzięki nieustannemu rozwojowi technologii usługa ta skutecznie potrafi zastąpić, a nierzadko przewyższa skutecznością pracownika ochrony.

Możliwość zdalnej obserwacji obrazu z kamer w połączeniu z systemem SSWiN, dodatkowo wspierana nowoczesną analityką obrazu zapewnia skuteczny nadzór chronionego obiektu.

Zdalne monitorowanie umożliwia również weryfikację zasadności wysłania grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału alarmowego lub ostrzeżenia głosowego intruza znajdującego się na terenie chronionym.