Active Guard to nowoczesne urządzenie do monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu (strażników, serwisu, personelu sprzątającego) w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS oraz wbudowaniu czytnika RFID, Active Guard jest najnowocześniejszym tego typu urządzeniem na świecie wykorzystywanym nie tylko w branży security, ale również do monitoringu pracy ekip sprzątających, w systemach magazynowych, logistyce, do kontroli czasu pracy i wykonywania zadań związanych z przeglądami okresowymi urządzeń.

Działanie systemu jest bardzo proste, przez co skuteczne. Na terenie chronionego obiektu umieszczone są punkty kontrolne, które wymagają sprawdzenia przez personel (strażników, serwisu, personelu sprzątającego) o określonej porze. Wszystkie sygnały dochodzące z systemu Active Guard rejestrowane są w bazie SMA POLSKA, co skutkuje tym, że w przypadku braku sygnału o wyznaczonej godzinie uruchamia sekwencję kontroli per

ochroniarz