Powiadamianie Policji a zmiany w Ustawach

Szanowni Klienci,

Mając na uwadze dobro naszych Klientów oraz nie narażanie ich na dodatkowe koszty i niedogodności informujemy iż po zmianach w Ustawie o ochronie osób i mienia oraz Ustawie o Policji w nowym roku 2019 nastąpią zmiany w trybie wzywania Policji do zdarzeń alarmowych.

O szczegółach można przeczytać tutaj -> https://sma-polska.pl/inforacja-o-powiadamianiu-policji/

Zespół SMA POLSKA