Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, nazywane również Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych, na podstawie zawartej z Państwem umowy, jest SMA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 4
 2. Inspektorem ochrony danych SMA Polska Sp. z o.o. jest osoba dostępna pod adresem email: inspektor@sma-polska.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności związanych
  z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
   • Krajowy Rejestr Długów (w sytuacji powstania zadłużenia i przekazania go do windykacji).
   • Kancelaria Prawna (w razie powstania sporu prawnego na tle realizacji Umowy)
   • Firma informatyczna (w razie awarii systemów informatycznych)
   • Biuro rachunkowe (w ramach obsługi księgowej)
   • Podwykonawcy (podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia / umowy)
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od momentu zakończenia współpracy
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Z poważaniem

Zespół SMA POLSKA